Ceník vrtání studní

   

  Vrtání studní - skalní podloží
  Vrt o průměru 140 mm, pažení PVC 110 mm od 750,- / bm
  Vrt o průměru 150 mm, pažení PVC 125 mm od 850,- / bm
  U každého vrtu do skalního podloží je třeba připočíst několik metrů PVC vystrojení Ø:200mm v ceně Kč 390,- / bm na tzv. předvrt skrze svrchní sypké vrstvy.
  V případě přítomnosti štěrků a písků v podloží používáme ocelovou pažnici Ø:168mm v ceně Kč 1.150,- / bm do hloubky nezbytně nutné k zabezpečení vrtu. Obě zmíněné pažnice zůstávají již ve vrtu a zároveň chrání plastovou zárubnici před poškozením bočními tlaky hornin. Přesnou hloubku předvrtu lze určit až ři realizaci.
  Prohloubení stávající studny  1.500,-/bm

   

  Vrtání studní - nesoudružné horniny - štěrkopísky   
  Vrt o průměru 245 mm, pažení PVC 160 mm 1.300,- / bm
  Vrty pro tepelná čerpadla včetně vystrojení kolektorů 750,- / bm
  Ceny průzkumných prací  od 700,- / bm
   Prohloubení stávající studny  1500,-/bm 
  Převoz vrtné soupravy do 30km zdarma
  Převoz vrtné soupravy nad 30 km  35,- / km
  Vyhledání pramene(v případě provedení vrtu naší firmou je částka odečtena z celkové ceny) 500,-
  Zaskružení (doprava, vyhloubení, dodávka  plastové šachty a zatepleného uzamykatelného poklopu, usazení, zásyp) 9.800,-
  Hydrogeologický posudek ke stavebnímu řízení 5.000,-
  Projektová dokumentace 3.500,-
  Vyřízení kolaudace studny - bez poplatků na úřadech 6.000,-
  Posudek ro založení stavb a návrh založení  6.000,-

  Veškeré ceny jsou bez DPH.

   

  V ceně je zahrnuto:

  • Vytyčení perspektivního místa
  • Garance vydatnosti 
  • Vyhloubení a vystrojení vrtu výpažnicí dle průměru s hygienickým atestem pro styk s pitnou vodou
  • Obsyp
  • Vytvoření bentonitové ( jílové ) zátky
  • Vyčištění vrtu od vrtné měli
  • Orientační zkouška vydatnosti vrtu
  • Dezinfekce vrtu pro případný odběr vzorků

   

  Studny zajistíme kompletně od projektu přes vyvrtání po dodávku zhlaví vrtu, čerpadla a zapojení.