Ceník vrtání studní

   

  Vrtání studní - skalní podloží
  Úvodní vrtný průměr 205 mm, pažení PVC 125 mm od 1.150,- / bm
  Úvodní vrtný průměr 205 mm, pažení PVC 140 mm od 1.250,- / bm
  U každého vrtu do skalního podloží je třeba připočíst několik metrů PVC vystrojení Ø:200mm v ceně od Kč 490,- / bm na tzv. předvrt skrze svrchní sypké vrstvy.
  V případě přítomnosti štěrků a písků v podloží používáme ocelovou pažnici Ø:203mm v ceně od Kč 1.890,- / bm do hloubky nezbytně nutné k zabezpečení vrtu. Obě zmíněné pažnice zůstávají již ve vrtu a zároveň chrání plastovou zárubnici před poškozením bočními tlaky hornin. Přesnou hloubku předvrtu lze určit až ři realizaci.
  Prohloubení stávající studny       od 2.000,-/bm

   

  Vrtání studní - nesoudružné horniny - štěrkopísky   
  Vrt o průměru 245 mm, pažení PVC 160 mm od 1.300,- / bm
  Vrty pro tepelná čerpadla včetně vystrojení kolektorů od 850,- / bm
  Ceny průzkumných prací  od 800,- / bm
   Prohloubení stávající studny  od 2.000,-/bm 
  Zhotovení čerpací zkoušky  2.500,-
  Převoz vrtné soupravy do 30km zdarma
  Převoz vrtné soupravy nad 30 km  35,- / km
  Vyhledání pramene 1.000,-
  Zaskružení (doprava, vyhloubení, dodávka  plastové šachty a poklopu, usazení, zásyp) od 9.800,-

  Posudek pro vodoprávní úřad na rozhodnutí dle § 17

  Hydrogeologický posudek ke stavebnímu řízení / závěrečná zpráva /

  5.500,-

  7.500,-

  Projektová dokumentace 4.500,-
  Vyřízení kolaudace studny - bez poplatků na úřadech od 10.000,-
  Posudek ro založení stavb a návrh založení  od   8.000,-

  Veškeré ceny jsou bez DPH.

   

  V ceně je zahrnuto:

  • Vytyčení perspektivního místa
  • Garance vydatnosti 2000 l / 24hod.
  • Vyhloubení a vystrojení vrtu výpažnicí dle průměru s hygienickým atestem pro styk s pitnou vodou
  • Obsyp
  • Vytvoření bentonitové ( jílové ) zátky
  • Vyčištění vrtu od vrtné měli
  • Orientační zkouška vydatnosti vrtu
  • Dezinfekce vrtu pro případný odběr vzorků

   

  Studny zajistíme kompletně od projektu přes vyvrtání po dodávku zhlaví vrtu, čerpadla a zapojení.