TSB – TĚSNÍCÍ BENTONIT

Těsnící bentonit je čistý, velmi aktivní bentonit, jemně mletý, slisovaný do válečků o průměru 6mm a délce 5 – 30mm. Válečky (granule) ve vodě bobtnají až do 450% původního objemu a vytváří v mezikruží či různých dutinách nepropustnou jílovou izolaci.

Těsnící bentonit TSB se vyznačuje následnými parametry:

Sypná hmotnost: asi 1.0 kg/l
Obsah montmorillonitu: 75 – 80%
Absorpce vody: 250% po 8hod. 250%  po 8 hod
  400% po 24hod.
Propustnost: 10-12 m/s po 48hod. v uzavřeném prostoru při dostatku vody
Čas počátku bobtnání 15 – 20 minut
Rychlost padání ve vodě: asi 20m/minutu
   

 

TSB těsnící bentonit má hlavní uplatnění jako těsnící výplň mezikruží při oddělování různých vodonosných vrstev u vrtaných studní, vrtů pro termální čerpadla a další. Izolační vrstva je aktivní a v případě potřeby je schopna ještě zvětšit svůj objem přijetím další vody. To je velká výhoda oproti cementu, který má tendenci při tuhnutí objem zmenšit nebo proti již nabobtnalému bentonitu začerpanému do daného prostoru ve formě suspenze.

TSB těsnící bentonit propadne i vodou až na místo určení a teprve potom běhěm 15 -20 minut začně zvětšovat svůj objem. To u práškového bentonitu není obvykle možné. Výhodou TSB těsnícího bentonitu je snadná a rychlá aplikace.

Těsnící bentonit nachází uplatnění také při těsnění různých ztrát v rozrušených horninách a jako těsnící vložka vrtů pro odstřely.

Těsnící bentonit je přírodní produkt, ekologicky nezávadný.

Balení

TSB je dodáván v zavařených PE pytlích po 25kg.