Návratnost investice u vrtané studny?

O výhodnosti vrtaných studní svědčí nejen možnost kvalitnějších spodních vod, ale i ekonomické hledisko

 

 

 Spotřeba

m³/24 hod

 Vodné a stočné za rok (40,- Kč/m³) Přibližná návratnost investic v letech
       Hloubka zdroje
20m 25m 30m 35m 40m 50m  60m
 0,5     7 300,- 3,6 4,5  5,3        
1   14 600,- 1,8 2,2 2,7 3,1  3,6    
 1,5   21 900,- 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3 3,6
2   29 200,- 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,7
3   43 800,- 0,6 0,7 0,9 1 1,2 1,5 1,8
4   58 400,- 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3
5   73 000,-     0,5 0,6 0,7 0,9 1,1
10 146 000,-         0,4 0,4 0,5