Lepený filtr

Lepený filtr je tvořen perforovanou trubkou a nalepenou vrstvou tříděného písku.

Lepený filtr je určený do vrtů ve všech oblastech, ve kterých jsou hydrogeologické kolektory, ze kterých je jímána podzemní voda, tvořeny především stejnozrnnými jemnozrnnými písky, nebo tam, kde dochází ve vrtech při čerpání vody k vyplavování písčitých materiálů do vrtu.

Lepený filtr se zabuduje do vrtu při dokončování vrtných prací a jeho výhoda se projeví již výrazným snížením nákladů na čistění a odpískování právě dokončeného vrtu.

Lepený filtr je možné kombinovat s obsypem jemnější zrnitosti a výrazně tak zvýšit filtrační účinnost u zvláště jemných písků.

Při zabudování lepeného filtru do vrtu ve výše uvedených oblastech lze dosáhnout vyšší vydatnosti proti vrtům, vystojeným klasickým způsobem, při současné lepší ochraně a vyšší životnosti čerpadel a čerpací techniky.

Lepený filtr výrazně nesnižuje rychlost vtékání vody do vrtu.

Z jednoho lepeného filtru lze čerpat až 10 l/s v závislosti na průměru filtru.

Lepený filtr je obvykle dodáván v dílech o délce 2,10m, z toho 1,75 – 1,80m je perforovaná a oblepená část. Jednotlivé díly filtru se spojují hrdly s pryžovým těsněním a proti vysunutí jsou zafixovány šrouby.

Na základě zkušenosti od r. 1994 je výrobce schopen lepit filtry o rozměrech dle přání zákazníka nejen na běžně užívané trubky, ale i na různý materiál dodaný zákazníkem za předpokladu, že je vhodný do vrtů.

Běžně užívaná zrnitost nalepovaného materiálu je:

1,0 – 1,6mm – zatím nejjemnější

1,2 – 2,0mm

1,6 – 2,0mm

2,0 – 4,0mm

Hmotnost jednotlivých dílů filtru se obvykle pohybuje v rozmězí 25 – 85kg.