Tepelné čerpadlo země / voda - vrt

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odnímat teplo okolního prostředí, převádět na vyšší teplotní hladinu a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo ohřevu užitkové vody.

Tepelné čerpadlo země/voda-vrt

Nejčastěji používaným způsobem odběru tepla je odběr z hloubkového vrtu. V hloubce několika málo metrů pod zemským povrchem je teplota po celý rok konstantní. Ve vrtu je vložena plastová sonda, kterou protéká nemrznoucí směs. Po vložení sondy se vrt zatěsní cementobentonitovou injektážní směsí v celé délce vrtu. Vrtné práce lze provádět v jakémkoli podloží. Vrt lze v letním období velmi jednoduše využít i jako velmi levný zdroj chladu pro klimatizaci domu.

Výhody:

  • stabilní teplota zdroje tepla ve vrtu
  • vysoký topný faktor
  • lze instalovat ve většině lokalit v ČR
  • tento zdroj není závislý na počasí, ročním období nebo velikosti přítoku podzemní vody 

 

 

 

Nevýhody:

  • vyšší pořizovací náklady
  • mírný nepořádek v průběhu vrtání