Kopaná studna

Má poměrně velkou akumulaci, protože však nedosahuje větších hloubek a těsnění mezikruží pod povrchem je většinou nedostatečné, čerpaná voda bývá často druhotně znečištěná z povrchu.

 

Kopané studny byly v minulosti nejběžnějším typem domovních studní. Mají zpravidla průměr 1-1,5m. Technologie hloubení neumožňuje dosažení větší hloubky, takže zpravidla jímají většinou velmi mělký první zastižený horizont podzemní vody. Svým dnem spočívají obvykle v pásmu běžného kolísání hladiny podzemní vody který bývá v přímé souvislosti se srážkovou vodou, teďy jsou na srážkách závislé a v suchých letních obdobích nebo zimních holomrazů jejich hladiny dosti kolísají a ocitají se bez vody.

Jejich velký rozměr skýtá relativně velkou statickou zásobu vody, přítok je však relativně malý. Voda zde více méně stagnuje, takže se čerpáním studně odebírá stále ,, stará " voda.

Výhody:

  • Větší akumulace

 

Nevýhody:

  • Jímání vody pouze dnem
  • Při poklesu srážek nesnadný nástup hladiny
  • Jímání povrchové a podpovrchové vody
  • Vysoké náklady neodpovídající výsledku