Vrty

 • » Kopaná studna

  Má poměrně velkou akumulaci, protože však nedosahuje větších hloubek a těsnění mezikruží pod povrchem je většinou nedostatečné, čerpaná voda bývá často druhotně znečištěná z povrchu.

   

 • » Vrtaná studna

  Mají relativně malou statickou zásobu vody, takže voda se ve vrtu neustále vyměňuje. Vrtanými studněmi lze jímat hlubší, zpravidla méně znečištěné nebo zcela neznečištěné obzory podzemní vody odtěsněním nejmělčejší, zpravidla kontaminované vody.

  Z tohoto důvodu je nutné počítat s větší hloubkou než u kopané studny, její hloubka je většinou ukončena cca 5m pod silnějším, res. dostatečným přítokem podzemní vody. O proti kopané studni jímá hlubší podzemní vodu, která není přímo závislá na atmosférických srážkách, její množství je stálejší v průběhu celého roku a čerpaná voda bývá lepší jakosti. U vrtané studny lze bezpečně utěsnit mezikruží vrtu a umístěním perforace plastové výstroje jímat pouze zvolenou zvodeň.

   

 • » Návratnost

  O výhodnosti vrtaných studní svědčí nejen možnost kvalitnějších spodních vod, ale i ekonomické hledisko

   

 • » Konstrukce vrtané studny
 • » Lepený filtr
 • » Těsnící bentonit
 • » Rozbor vody

  Chemickou a biologickou kvalitu vody ve vrtech nelze předem zaručit.