Montáž sond tepelného čerpadla

Montážní krok 1 - kontrola a příprava sondy 

- Před položením kontrola zda svitky trubek nejsou poškozené

- Sonda se nasadí na odvíjecí zařízení, nebo se rozloží

- Podle potřeby se použije závaží, nebo pomůcka pro zasunování sondy

Montážní krok 2

- Sonda se naplní vodou , aby nevyplavala

- Sonda se společně s plnicí trubkou nasadí do vrtu

- Sonda se i s plnící trubkou spustí do vrtu

Montážní krok 3

- Na konci potrubí se provede tlaková zkouška nejméně 6 barů a zkouška průtoku u vodou naplněné sondy

Montážní krok 4

- Provede se injektáž cementobentonitovou směsí v celé délce vrtu

- Provede se opět závěrečná zkouška funkce sondy naplněné vodou tlakem nejméně 6 barů