Montáž sond tepelného čerpadla

  Montážní krok 1 - kontrola a příprava sondy 

  - Před položením kontrola zda svitky trubek nejsou poškozené

  - Sonda se nasadí na odvíjecí zařízení, nebo se rozloží

  - Podle potřeby se použije závaží, nebo pomůcka pro zasunování sondy

  Montážní krok 2

  - Sonda se naplní vodou , aby nevyplavala

  - Sonda se společně s plnicí trubkou nasadí do vrtu

  - Sonda se i s plnící trubkou spustí do vrtu

  Montážní krok 3

  - Na konci potrubí se provede tlaková zkouška nejméně 6 barů a zkouška průtoku u vodou naplněné sondy

  Montážní krok 4

  - Provede se injektáž cementobentonitovou směsí v celé délce vrtu

  - Provede se opět závěrečná zkouška funkce sondy naplněné vodou tlakem nejméně 6 barů