Rozbor vody

Chemickou a biologickou kvalitu vody ve vrtech nelze předem zaručit.