Tepelné čerpadlo voda - voda

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odnímat teplo okolního prostředí, převádět na vyšší teplotní hladinu a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo ohřevu užitkové vody.

 

Tepelné čerpadlo voda - voda

Pokud máte na svém pozemku studnu s dostatkem spodní vody, může být také využita jako zdroj termální energie. Spodní voda se ze studny vyčerpává, v tepelném čerpadle se jí odebere teplo a ochlazená voda se pak vrátí do země ve druhé - vsakovací studni.

Tepelná čerpadla pracující se spodní vodou dosahují největších topných faktorů, které se mohou při kombinaci s podlahovým topením v domě dostat až na hodnotu 6. Pro běžně velký rodinný dům je potřebná studna s čistou vodou s ověřenou vydatností přibližně O,5i / s.

Výhody:

  • Nižší pořizovací cena v porovnání s termovrty.
  • Velmi vysoký topný faktor.

 

Nevýhody:

  • Spodní voda musí mít teplotu min. 7°C a musí vyhovět její chemický rozbor.
  • Větší riziko poruch
  • Nutnost instalace a čištění filtrů